راه های ارتباطی

  • شماره تماس : 02133902005 ، 02133902346
  • شماره همراه : 09121156999
  • ایمیل: info@persiadiesel.com

آدرس : تهران، خیابان سعدی جنوبی، سرای صدقی نژاد، همکف واحد 33

Contact us

  • Phone number : 02133902005 ، 02133902346
  • Mobile number :  09121156999
  • Whatsapp :  09121156999
  • Email : info@persiadiesel.com

Address: Iran ,Tehran, South Saadi St., Sadghi Nejad Hall, ground floor, Unit 33